Organisatie

De SES staat voor Stichting Enschedese Speeltuinen. Het is een overkoepelend orgaan van alle 18 speeltuinen in Enschede. Zij geeft leiding aan en draagt zorg voor alle 18 speeltuinen, die verspreid liggen in de gemeente. Elke tuin beschikt over een eigen bestuur en samen met haar vrijwilligers is ze actief om in de speeltuin vele activiteiten te organiseren voor de kinderen uit de buurt, maar ook voor de buurtbewoners van alle leeftijden. De speeltuin is er in de eerste plaats voor het spelende kind, de bewoners uit de buurt en is in haar programma van activiteiten gericht op de wensen en behoeften van de buurt/wijkbewoners. Het bestuur van de SES bestaat uit vrijwilligers.