Agenda

De werkbesprekingen van het SES bestuur zijn iedere woensdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur. Er is gelegenheid om e.e.a. te bespreken met het bestuur.

Hiervoor graag even een afspraak maken met de administratie van de SES (tel. 053 - 4317393, email: info@enschedesespeeltuinen.nl), zodat e.e.a. in de agenda ingepast kan worden.

De DB vergaderingen op de woensdagochtenden hebben een besloten karakter, wijzigingen in de vergaderdata voorbehouden.